Contact

Ekdotike Athenon S.A.

Shop:
13, Ippokratous str. ground floor, 10679 Athens
Telephone: 210 3608912

Office:
13, Ippokratous str., 7th floor, 10679 Athens
Telephone: 210 3608911, 210 3608913
FAX: 210 3608914
Email info@ekdotikeathenon.gr


Contact form
Full name
Company
E-mail
Telephone
Fax
Preferred contact method  
Message
 

SEARCH

Keyword

Edition

 

News & Press

CONTACT

Ekdotike Athenon S.A.

13, Ippokratous Str., 10679, Athens, Greece

Tel: 0030 210-3608911 - 13
Fax: 0030 210-3608914

Email: info@ekdotikeathenon.gr