1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ekdotikeathenon.gr

Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΏΝ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ (εφεξής ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.) διαθέτει το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο www.ekdotikeathenon.gr μέσα από το οποίο προσφέρει στους πελάτες της έντυπα βιβλία, υπό τoν όρο αποδοχής των παρόντων όρων χρήσης, τους οποίους καλείστε να μελετήσετε προσεκτικά. Χρησιμοποιώντας το www.ekdotikeathenon.gr ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει ότι συμφωνεί με τους παρόντες όρους και ότι χρησιμοποιεί το www.ekdotikeathenon.gr σύννομα.

Η χρήση του www.ekdotikeathenon.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη. H ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. δεν ευθύνεται για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.

Οι χρήστες του www.ekdotikeathenon.gr δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση του www.ekdotikeathenon.gr και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Η επίσκεψη στο www.ekdotikeathenon.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων.

2. ΧΡΕΩΣΕΙΣ του ekdotikeathenon.gr

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.ekdotikeathenon.gr διατίθενται προς πώληση έντεκα τίτλοι οι οποίοι εμφανίζουν δίπλα από τον τίτλο του βιβλίου την φράση «προσθήκη στο καλάθι».

H τιμή των εντύπων βιβλίων που διατίθενται στο www.ekdotikeathenon.gr κυμαίνεται από 0€ έως και 22€ το καθένα, ανάλογα με το είδος του. Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%. Όλα τα βιβλία που έχει αγοράσει ο επισκέπτης/χρήστης είναι διαθέσιμα στo καλάθι αγορών του χρήστη, που εμφανίζεται επιλέγοντας τον σύνδεσμο “Το Καλάθι Αγορών” από την ιστοσελίδα του “www.ekdotikeathenon.gr”.

3. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Ο επισκέπτης/χρήστης εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για αγορά έντυπου βιβλίου από την εταιρεία ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. με το να παρέχει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας. Χρονικά η αγορά ορίζεται τη στιγμή που ο χρήστης θα πατήσει το κουμπί «Ολοκλήρωση παραγγελίας».

Η εταιρεία ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας για μελλοντική χρήση, επομένως ο επισκέπτης/χρήστης πρέπει να επανεισάγει τα στοιχεία κάθε φορά που θέλει να συμμετέχει σε νέα αγορά. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων πιστωτικής κάρτας, ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει ρητώς ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας.

Η εταιρεία ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/χρήστη για δέσμευση του ποσού της αγοράς και σε περίπτωση ολοκλήρωσης της Αγοράς τη χρέωση της πιστωτικής κάρτας.

Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, τότε ο επισκέπτης/χρήστης θεωρείται ότι δεν ολοκλήρωσε την Αγορά.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της αγοράς και συμμετοχής του πελάτη, η εταιρεία ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. υποχρεούται να αποδεσμεύσει το ποσό της Αγοράς από την πιστωτική κάρτα.

Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα θα διεκπεραιώνονται μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών με τον οποίο είναι συμβεβλημένη η εταιρεία ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε..

Η εταιρεία ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP). Ενδεικτικές περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της εταιρείας είναι οι εξής:

(i) Αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής αιτημάτων του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών σταματήσει να δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές είτε λόγω αστοχίας υλικού (ενδεικτικά αναφέρονται βλάβη σκληρών δίσκων, απώλεια παροχής ρεύματος, βλάβη κύριας μνήμης) είτε λόγω προβλημάτων λογισμικού, ο χρήστης/συνδρομητής θα θεωρείται από την εταιρεία ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.  ότι δεν ολοκλήρωσε την αγορά.

(ii) Μη ενημέρωση της εταιρείας ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. για ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση που η συναλλαγή χρεωθεί ή δεσμευθεί σε πιστωτική κάρτα, αλλά η εταιρεία ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. δεν ενημερωθεί μέσω αποδεκτών διαδικασιών τότε η εταιρεία θα θεωρήσει ότι ο χρήστης/συνδρομητής δεν ολοκλήρωσε την αγορά. Η αδυναμία ενημέρωσης της εταιρείας μπορεί να υφίσταται με υπαιτιότητα του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών.

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της εταιρείας ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.. Στις περιπτώσεις αυτές η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. δεν εισπράττει κανένα ποσό από τον χρήστη.

Οι συναλλαγές μέσω πιστωτικής κάρτας στο www.ekdotikeathenon.gr υποστηρίζονται από την Alpha Bank. Το υψηλό επίπεδο ασφαλείας των υπηρεσιών Alpha Bank εξασφαλίζεται από τα κάτωθι. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Τα συστήματα και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες αποκλείουν σε τρίτους την πρόσβαση στα δεδομένα και τα πληροφοριακά συστήματά της.

Η  ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του επισκέπτη/χρήστη αφού η πληρωμή γίνεται με ανακατεύθυνση στην ειδικά διαμορφωμένη και κρυπτογραφημένη ιστοσελίδα του τραπεζικού οργανισμού. Η εταιρεία διατηρεί μόνο στοιχεία επικοινωνίας, όπως είναι το Όνομα και Επώνυμο, η Διεύθυνση αποστολής, ηλεκτρονική διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου. Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε στην φόρμα παραγγελίας, δηλαδή όνομα, επώνυμο, διεύθυνση αποστολής, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, διασφαλίζονται με το κωδικό παραγγελίας που έρχεται στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο από τη noreply@thr.gr αφού πατήσετε το κουμπί «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» και αφού ολοκληρώσετε την πληρωμή μέσα από την ανακατεύθυνση στην ειδικά διαμορφωμένη και κρυπτογραφημένη ιστοσελίδα της Alpha Bank.

4.ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Στην περίπτωση της πληρωμής με αντικαταβολή γίνεται αποστολή της παραγγελίας και πληρωμή της μετρητοίς με την παραλαβή της. Εδώ ακολουθείται το σύστημα αντικαταβολών που εφαρμόζει η εταιρεία αποστολών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ). Η αντικαταβολή ισχύει για παραγγελίες εντός Ελλάδος  μόνο.

5. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Οι αποστολές θα γίνονται στον τόπο που μας έχει υποδείξει ο πελάτης με τρόπο τον οποίο επιλέγει η εταιρεία.

Εφόσον το παραγγελλόμενο προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο στις αποθήκες μας και εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι που να μας αναγκάζουν να αναστείλουμε προσωρινά ή μόνιμα τις πωλήσεις ενός προϊόντος.

Οι αποστολές πραγματοποιούνται με τα ΕΛΤΑ  και οι συνήθεις χρόνοι παράδοσης είναι:
Αττική: 1-2 εργάσιμες ημέρες
Ελλάδα εκτός Αττικής: 1-3 μέρες
Κύπρος: 1-3 μέρες

Για την αποστολή εντός Ελλάδας η χρέωση είναι 3,50 ευρώ με χρέωση  πιστωτικής κάρτας και 5,70 ευρώ με αντικαταβολή. Για αποστολή στην Κύπρο η χρέωση είναι 14,00 ευρώ με χρέωση πιστωτικής κάρτας και 16,50 ευρώ με αντικαταβολή.

6. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα βιβλία που πωλούνται στο www.ekdotikeathenon.gr καθώς και οι τίτλοι που αναφέρονται αλλά προς το παρόν δεν πωλούνται μέσω του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Επίσης τα βιβλία που πωλούνται από το www.ekdotikeathenon.gr διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική χρήση.

7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί ότι η υπηρεσία www.ekdotikeathenon.gr χρησιμοποιείται με δική του ευθύνη και ότι το περιεχόμενο παρέχεται «ως έχει» χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους, είτε άμεσες, είτε έμμεσες και ειδικότερα χωρίς: α) εγγύηση για την αδιάκοπη παροχή της υπηρεσίας www.ekdotikeathenon.gr β) εγγύηση για τη διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, πληρότητα ή ακρίβεια της πληροφορίας της υπηρεσίας ή του περιεχομένου, γ) εγγύηση για καταλληλότητα για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό.

Η παρούσα ρήτρα περιορισμού της ευθύνης εφαρμόζεται για κάθε ζημία που θα προκύψει από αποτυχία στην παροχή, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση της μετάδοσης ή της υπηρεσίας, ιό στον Η/Υ, αποτυχία τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης κλπ.

Η  ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. δεν ευθύνεται για δυσλειτουργίες που μπορούν να προκύψουν στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη τόσο από εσφαλμένη εγκατάσταση του προσφερόμενου από αυτήν λογισμικού, καθώς και δυσλειτουργίες που πιθανόν να οφείλονται στο ψηφιοποιημένο έντυπο που λαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης.

Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. δεν ευθύνεται για συναλλαγές με χρήση πιστωτικής κάρτας που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε τράπεζα. Όλες οι συναλλαγές με χρήση πιστωτικής κάρτας, πραγματοποιούνται για αγορά έντυπων βιβλίων από την εταιρεία ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.  και υποστηρίζονται με αποκλειστική ευθύνη της εταιρείας σε συνεργασία με τράπεζες.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη πρόσβαση στην υπηρεσία www.ekdotikeathenon.gr αποκλειστικά για προσωπική του χρήση. Όλο το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται, μεταδίδονται ή μεταφέρονται στην υπηρεσία www.ekdotikeathenon.gr, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των πωλούμενων βιβλίων, των υπολοίπων βιβλίων που παρουσιάζονται, άρθρων, κειμένων, φωτογραφιών, εντύπων, και σημάτων, κλπ, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η www.ekdotikeathenon.gr, οι συνεργάτες της, εκείνοι που την αδειοδοτούν ή διαφημίζονται είναι κύριοι του περιεχομένου. Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα τροποποιήσει, εκδώσει, μεταδώσει, πωλήσει, αναπαράγει, διανείμει, εμφανίσει ή εκμεταλλευτεί εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο στο www.ekdotikeathenon.gr, καθώς και ότι δεν θα παραποιήσει τα σήματα που περιέχονται σε αυτό το περιεχόμενο. Ο επισκέπτης/χρήστης δεν δικαιούται να τροποποιήσει το περιεχόμενο, ούτε να τροποποιήσει ή να αφαιρέσει από το περιεχόμενο σήμα, έμβλημα ή άλλη δήλωση σχετική με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί, δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο www.ekdotikeathenon.gr σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, σύννομα και για νόμιμους σκοπούς. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το www.ekdotikeathenon.gr:

  • για να βλάψει ανήλικους
  • για να παραλάβει ή να μεταφέρει περιεχόμενο που προσβάλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιεχόμενο εμπιστευτικό, πορνογραφικό, ρατσιστικό, απειλητικό ή με άλλο τρόπο βλαπτικό
  • για να μεταφέρει περιεχόμενο που έχει ιούς ικανούς να καταστρέψουν ή να βλάψουν την ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ή άλλους χρήστες
  • για hacking ή για μεταφορά ή παράδοση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή αλυσιδωτών επιστολών ή spam κάθε είδους, επιστολών πυραμίδας ή με άλλο τρόπο να εμποδίσει άλλους από τη χρήση της υπηρεσίας ekdotikeathenon.gr ή για να βλάψει ή να καταστρέψει με άλλο τρόπο την εικόνα και τη φήμη της ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ή τρίτους
  • για να αποκαλύψει ευαίσθητα ή άλλα προσωπικά δεδομένα δικά του ή τρίτων σε chats ή παρόμοιες υπηρεσίες.

10. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης και επιστροφής χρημάτων μέσα σε 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον επιστρέψει τα βιβλία στην αρχική τους κατάσταση (με δικά του έξοδα επιστροφής).Το αίτημα ακύρωσης της παραγγελίας και επιστροφής του προϊόντος γίνεται είτε με γραπτό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ekdotikeathenon.gr είτε με επικοινωνία με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στα τηλέφωνα 210-3608911-(12)-(13). Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του χρήστη.

11. Φόρμα παραγγελίας

Για την αγορά έντυπου βιβλίου μέσω του www.ekdotikeathenon.gr απαιτείται η συμπλήρωση της φόρμας ολοκλήρωσης παραγγελίας όπου ο χρήστης καταχωρεί το ονοματεπώνυμό του, την ταχυδρομική του διεύθυνσή του, το τηλέφωνό του και  την ηλεκτρονική του διεύθυνση, και την διεύθυνση τιμολόγησης σε περίπτωση που είναι διαφορετική από τη διεύθυνση αποστολής. Σε περίπτωση που θέλει τιμολόγιο αντί απόδειξης, απαιτείται να καταχωρήσει το Α.Φ.Μ., τη Δ.Ο.Υ και το Επάγγελμά του. Κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης της φόρμας ολοκλήρωσης παραγγελίας ο χρήστης συμφωνεί να δώσει αληθείς, ακριβείς, ισχύουσες και πλήρεις πληροφορίες. Σε περίπτωση που ο χρήστης δώσει αναληθείς, ανακριβείς, παρωχημένες ή ελλιπείς πληροφορίες ή σε περίπτωση που η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. έχει βάσιμες υπόνοιες ότι οι πληροφορίες αυτές είναι αναληθείς, ανακριβείς, παρωχημένες ή ελλιπείς, η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. δικαιούται να αναστείλει ή να αρνηθεί την παροχή της υπηρεσίας. Ο χρήστης παραλαμβάνει ως απόδειξη της καταχώρησης της παραγγελίας του έναν μοναδικό αριθμό τον οποίο μπορεί να προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξή της. Ο επισκέπτης/χρήστης ευθύνεται να κρατά τον μοναδικό αριθμό μυστικό και είναι πλήρως υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που γίνονται με τον δικό του μοναδικό αριθμό. Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του μοναδικού αριθμού  ή για οποιαδήποτε άλλη παράβαση ασφάλειας. Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ δεν ευθύνεται για ζημίες ή απώλειες που προκύπτουν επειδή ο χρήστης δεν συμμορφώθηκε με τις πιο πάνω υποχρεώσεις του.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κάθε διαφορά μεταξύ χρηστών και της ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ρυθμίζεται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

13. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε πληροφορία αναφορικά με την υπηρεσία, οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να καλούν το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών του www.ekdotikeathenon.gr στον αριθμό 210-3608911, (12), (13). Το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών λειτουργεί καθημερινά από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή και από τις ώρες 09:00 έως 17:00.

Εναλλακτικά, μπορούν να στείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ekdotikeathenon.gr.

Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ δικαιούται οποτεδήποτε να τροποποιήσει, αλλάξει ή διαγράψει έναν ή όλους τους παρόντες όρους χρήσης ή να προσθέσει νέους όρους χρήσης. Κάθε τέτοια τροποποίηση, αλλαγή ή διαγραφή θα είναι ισχυρή από την δημοσίευση της στην υπηρεσία www.ekdotikeathenon.gr. Με τη χρήση της υπηρεσίας www.ekdotikeathenon.gr μετά από την κατά τα ως άνω δημοσίευση, τεκμαίρεται ότι ο χρήστης αποδέχεται όλες τις αλλαγές, τροποποιήσεις ή διαγραφές. Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, τροποποιεί, αναστέλλει, εμποδίζει ή σταματά τη χρήση μέρους ή όλης της υπηρεσίας www.ekdotikeathenon.gr οποτεδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο ή και χωρίς λόγο, χωρίς ειδοποίηση και χωρίς να φέρει ευθύνη.