Χριστουγεννιάτικη προσφορά 11

50.00

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους – ΤΟΜΟΣ Ζ’ – Βυζαντινός Ελληνισμός – Πρωτοβυζαντινοί Χρόνοι-Συλλογικό έργο

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους – ΤΟΜΟΣ Η’ – Βυζαντινός Ελληνισμός – Μεσοβυζαντινοί Χρόνοι-Συλλογικό έργο

Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις – Τόμος III-Νικόλαος Παπαχατζής

Βιβλία που περιλαμβάνονται στο πακέτο:

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους – ΤΟΜΟΣ Ζ’ – Βυζαντινός Ελληνισμός – Πρωτοβυζαντινοί Χρόνοι-Συλλογικό έργο
Βυζαντινός Ελληνισμός – Πρωτοβυζαντινοί Χρόνοι

Με τον τόμο αυτό αρχίζει η Ιστορία του Βυζαντινού Ελληνισμού (324-1453 μ.Χ.). Στο εκτενές εισαγωγικό του κεφάλαιο παρουσιάζονται η φυσιογνωμία και τα εξελικτικά στάδια ολόκληρης της ιστορίας του Βυζαντίου. Στον τόμο αυτό, η περίοδος 324-642, η οποία εξετάζεται, είναι σπουδαία για τον ελληνισμό γιατί στη διάρκειά της δημιουργήθηκαν οι ιστορικές προϋποθέσεις για την πολιτική αναβίωσή του.

ISBN: 978-960-213-103-9 | Σελίδες: 504

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους – ΤΟΜΟΣ Η’ – Βυζαντινός Ελληνισμός – Μεσοβυζαντινοί Χρόνοι-Συλλογικό έργο
Βυζαντινός Ελληνισμός – Μεσοβυζαντινοί Χρόνοι

Ο τόμος αυτός καλύπτει τη λαμπρότερη περίοδο του Βυζαντίου, από το 642 ως το 1071. Αναφέρονται οι πολιτικές εξελίξεις της βαρυσήμαντης αυτής περιόδου για τις ιστορικές τύχες του ελληνισμού, οι πνευματικές εξελίξεις, ενώ παράλληλα επιχειρείται μία συστηματική επισκόπηση της ζωής του ελληνισμού στις περιοχές όπου αυτός αποτελεί τον κυρίαρχο και καθοριστικό παράγοντα.

ISBN: 978-960-213-104-6 | Σελίδες: 392

Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις – Τόμος III-Νικόλαος Παπαχατζής
Mεσσηνιακά – Hλιακά

Tο πεντάτομο αυτό έργο που καλύπτει ένα μεγάλο κενό στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, αποτελεί την πιο πλήρη και σύγχρονη υπομνηματισμένη έκδοση του έργου του μεγάλου αρχαίου περιηγητή. O Παυσανίας, αυτόπτης μάρτυρας του μεγαλείου των τόπων και των μνημείων που περιγράφει, μας άφησε πολύτιμες μαρτυρίες που σε συνδυασμό με τα πορίσματα της αρχαιολογικής έρευνας μας επιτρέπουν να συλλάβουμε τη μεγαλειώδη εικόνα που παρουσιάζουν τα μνημεία της Aρχαίας Eλληνικής Tέχνης.

ISBN: 978-960-213-092-6 | Σελίδες: 569